Haptotherapie

dakraamIn de haptonomische benadering staan de bewustwording van en de gevoeligheid voor de lichamelijke reacties en signalen centraal. Zij weerspiegelen dat wat wij ervaren en beleven in het contact met de ander. In de ontmoeting met de ander ervaar je bijvoorbeeld aan den lijve dat spanning ontstaat (je maag verkrampt iets, je nekspieren gaan wat trekken, je verstrakt enz.). Het zijn die signalen die aanleiding kunnen zijn goed naar jezelf te kijken je bewust te worden van je emoties en te beseffen wat ze voor je betekenen.

Deze lichamelijke ervaringen duiden meestal op dieperliggende onbewuste behoeften en verlangens, die we maar al te vaak: onvoldoende serieus nemen.

De ervaring leert ons dat indien je bereid bent deze signalen wel serieus te nemen en oog te hebben voor je reflecterend vermogen je in staat bent met jezelf en de ander respectvol om te gaan.


Voor wie

In principe is haptotherapie voor iedereen geschikt.

Kiezen voor haptotherapie kan wanneer er vragen of behoeften bestaan die te maken hebben met:

  • Lichamelijke en geestelijke overbelasting
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Vastlopen in relaties en contacten
  • Psychosomatische klachten
  • Trauma’s uit het verleden
  • Vertrouwen en angst
  • Ruimte en grenzen

Mocht u twijfelen of u baat kan hebben bij haptotherapie, aarzel dan niet en neem contact met mij op.