Relatietherapie

Haptotherapie en relatieproblematiek

handen samenRelatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie. Vanuit de haptotherapie kijk je vooral naar de affectieve communicatie tussen beide partners. Het affectieve contact is basis voor de liefdesrelatie. Langdurige stagnatie van de affectieve stroom leidt tot relatieproblemen.

Werkwijze

In sessies van een uur zullen we de gegroeide verstoringen binnen de relatie samen onderzoeken. Meestal doen we dit door middel van korte gesprekken en haptische oefeningen. Thema’s als macht, vrijheid, afhankelijkheid, vertrouwen en intimiteit spelen hierbij een grote rol. Daarnaast wordt de (affectieve) geschiedenis van elk van de partners individueel vaak als een soort ‘stille kennis’ meegedragen. Inzicht hierin kan het begin zijn van een bevrijding van oude, soms verstarde patronen, die voortdurend de relatie beïnvloeden.